Astrobiologian kesälukio Turun kristillisellä opistolla

Lisätietoa antaa Kirsi Lehto (klehto@utu.fi) Aleksi Elovaara (aleksi.elovaara@tk-opisto.fi) ja Anna Kaisa Siltanen (annakaisa.siltanen@tk-opisto.fi)

OPETUS

Kurssin aikana käymme läpi maailmankaikkeuden, Maa-planeetan ja sen eliökunnan historian tärkeimpiä kehitysvaiheita, ja esittelemme niitä tekijöitä, lainalaisuuksia ja prosesseja jotka ovat olleet oleellisen tärkeitä elämän olemassaolon kannalta. Näihin aiheisiin kuuluvat mm. maailmankaikkeuden synty, luonnonlait, tähtien synty, planeettakunnat, eksoplaneetat ja elinkelpoiset vyöhykkeet (opettajina Pasi Nurmi).

Biologian ja geologian luennoilla käsittelemme elämän määritelmää ja olemusta, ja sen olemassaolon edellytyksiä ja reunaehtoja. Esittelemme elämän syntyyn liittyviä tekijöitä, eliökunnan kehittymistä ja muuttumista aikakausien kuluessa, ja miten elämä ja Maan fysikaalinen ympäristö (ilmakehä, ilmasto, tektoniikka, alkuaineiden kierto) ovat kautta aikojen vaikuttaneet toisiinsa. Päädymme lopuksi pohtimaan ihmisen lajin nousua planeetan hallitsevaksi lajiksi, ja teknisen sivilisaation vaikutuksia planeetalla. (Opettajina Kirsi Lehto ja Aleksi Elovaara).

Olisi suotavaa että opiskelijat toisivat mukanaan oman tietokoneen. Tämä mahdollistaa oppimateriaalien jakamisen verkon kautta ja myös aineistojen hakemista omia ryhmätöitä tehtäessä.

Luentojen lisäksi teemme ryhmätöitä ja keskustelemme kunkin päivän aiheista iltanuotion ympärillä. Kesälukion lopuksi teemme kertauksenomaisen katsauksen maailmankaikkeuden, Maa-planeetan ja eliökunnan historiaan vaeltamalla 14 km pituisen aikavaelluksen, joka vastaa maailmanhistorian 14 miljardin vuoden aikajanaa. Vaellus päätyy Turun yliopiston eläintieteelliseen museoon.

Kurssin/opintojakson laajuus on 38 t (2 op). Opettajina Kirsi Lehto, Pasi Nurmi ja Aleksi Elovaara, kurssitöiden ja vapaa-ajan ohjaajana Aarni Lehto.

TEEMAOPINNOT (BI/FY/GE) Astrobiologia (vTO1/TO)

Opetus kattaa soveltaen lukion biologian moduulin BI1 (vBI1 osittain) sekä syventää lukion fysiikan ymmärrystä.

MUU OHJELMA

Iltaohjelmamme sisältää erilaisia hauskoja vapaa-ajan aktiviteetteja: katselemme planetaario-ohjelmaa, saunomme, soutelemme ja vietämme iltaa nuotiolla tai uimarannalla.

KOHDERYHMÄ

Lukiolaiset, muut toisen asteen opiskelijat ja aikuisopiskelijat

JÄRJESTÄJÄT

Aikavaellus ry

LISÄTIETOJA

Kirsi Lehto, klehto@utu.fi, 050 338 2824

Lue lisää: kesalukio.fi

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

Ilmoittautumisohjeet ja tiedot kurssimaksusta tulevat tähän lähiaikoina…