|

Yksinkertaisinta elämää

Yksinkertaisinta mahdollista elämää — vaiko monimutkaista kemiaa elämän äärirajoilla? Virukset ovat olentoja elämän ja elottoman biokemian välimailla, mutta niillä on ollut suuri merkitys elämän synnyssä ja eliökunnan kehityksessä. Edelleen, ne vaikuttavat monella tavalla kaikkien lajien elämään, selviytymiseen ja kehittymiseen. Matti Jalasvuori avaa meille näkymiä virusten maailmaan.