Kouluaikavaellus vie elämän kehityksen ulos

Kouluaikavaellus vie elämän kehityksen ulos

Tutustuttuani kymmenesosaan lyhennettyyn pienoisaikavaellukseen ja opastettuani sitä Ruissalossa viime kesänä minulla vahvistui ajatus sen mahdollisuuksista opetuskäytössä. Opastuksesta on lyhyt matka opetukseen. Luonnontieteellisen tiedon havainnollistaminen kiinnostaa, koska olen valmistumassa biologian ja maantieteen opettajaksi, ja minulle on kertynyt jonkin verran opetuskokemusta näistä aineista jo opintojeni ohessa. Aikavaelluksen perusajatus on mielestäni mahtava: käsittämättömän pitkä aika voidaan esittää käsitettävänä…

Siirtokunnan elämää Marsissa

Edellisten blogien kommenttipalstoilla olemme keskustelleet Pekka Janhusen kanssa siitä, mikä olisi tuollaisen Elon Muskin suunnittelman Mars-siirtokunnan ”huoltovarmuus” – millaista elintasoa ja elämänlaatua se pystyisi tarjoamaan asukkailleen. Kirjallisuudessa julkaistut laskennalliset ylläpitosuunnitelmat tähtäävät siihen että yhdyskunta tulisi täysin omavaraiseksi sadan vuoden kuluessa. Miljoonalle ihmiselle tarvittu ravinto ja happi pystyttäisiin tuottamaan viljelyalalla jota olisi käytössä 46 m2 /henkilö….

Mars-siirtokunnan suuret haasteet

Nyt on yleisesti tiedossa että teknologiajätti SpaceX suunnittelee suuren ihmissiirtokunnan perustamista Marsiin, ja yleisö kiinnostuneena seuraa hankkeen etenemistä. Yleisesti uskotaan että elinkelpoiset olosuhteet on hyvinkin mahdollista rakentaa Marsin pinnalle. Teoriassa tämä näyttääkin mahdolliselle, mutta käytännön toteutus ei liene todellakaan ihan itsestäänselvää, ei millään rahalla tai resursseilla. Haasteet nousevat paikallisista olosuhteista, planeetan resurssien riittävyydestä ja kuljetusmatkan…

Ihmisen siirtokunta pienelle kivelle keskelle kylmää avaruutta?

Näinä aikoina teknisesti suuntautuneet henkilöt visioivat ihmiskunnan tulevaisuutta niin, että ihmisen pitää valloittaa uusia asuinseutuja tämän planeetan ulkopuolelta. Ihmisen pitää päästä ylös ja ulos Maa-planeetan rajoista, rakentaa itselleen uusia elinkelpoisia alueita muilta taivaankappaleilta ja kehittyä moniplanetaariseksi, avaruutta valloittavaksi ja asuttavaksi lajiksi. Motiivina näihin tavoitteisiin esitetään sitä että ihmisen tulee lajina pelastautua jonnekin muualle, koska jossakin…

|

Yksinkertaisinta elämää

Yksinkertaisinta mahdollista elämää — vaiko monimutkaista kemiaa elämän äärirajoilla? Virukset ovat olentoja elämän ja elottoman biokemian välimailla, mutta niillä on ollut suuri merkitys elämän synnyssä ja eliökunnan kehityksessä. Edelleen, ne vaikuttavat monella tavalla kaikkien lajien elämään, selviytymiseen ja kehittymiseen. Matti Jalasvuori avaa meille näkymiä virusten maailmaan.

Astrobiologia  tarjoaa uusia työkaluja koulujen luonnontieteiden opettamiseen
|

Astrobiologia tarjoaa uusia työkaluja koulujen luonnontieteiden opettamiseen

Kirsi Lehto Koulujen tiedeopetusta tarjoillaan monien erillisten kurssinimikkeiden alla: koululaiset opiskelevat fysiikkaa, kemiaa, biokemiaa, geologiaa ja maaperätiedettä, biologiaa. Kaikki oppiaineet kuvaavat maailman tilaa ja kehittymistä kukin omalta sektoriltaan, kukin kertoo oman näkemyksensä maailma olemassaolon suuresta tarinasta. Erillisten tarinoiden opiskelu fokusoituu yliopistossa yhä tarkemmin: yliopisto-opintojen aikana opiskelija keskittyy lähinnä oman pääaineeseensa tai oman tutkimusaiheensa kysymyksiin. Koko…