Blogi

Blogin RSS-syöte

ASTROBIOLOGIAA  – MITÄ KUMMAA?

Kirsi Lehto

Hyvä lukija: tervetuloa tälle palstalle pohtimaan astrobiologisia kysymyksiä. Aloitan tässä yleisluonteisesti juttelemalla siitä mitä astrobiologia ylipäätään on. Jatkossa kuitenkin kirjoitamme tällä sivulla – sekä minä että useat muut astrobiologiaa tutkivat ja pohtivat henkilöt – tarkemmin omista astrobiologisista kiinnostuksen kohteistamme.

Mutta nyt: Mitä on astrobiologia?

Moni on varmasti kuullut jo nimikkeen astrobiologia. Monet ovat siitä jo innostuneetkin, tai ainakin ovat seurailleet aihepiirin liittyviä uutisia vaikkapa Tähdet ja Avaruus -lehden sivuilta tai Ursan sivulla ilmestyvistä blogeista tai esitelmistä. Kuitenkin monet eri tieteenaloihin perinteisellä kunnioituksella suhtautuvat tutkijat tuhahtavat välinpitämättömästi: ei kai mikään vakava tiedä koeta yhdistää samaan tutkimuskenttään noin ääripäissä olevia tutkimusaiheita? Ei kai avaruudella ja elämällä ole mitään tekemistä keskenään? Tai, jos nimikkeellä tarkoitetaan Maan ulkopuolisen elämän hakemista, kartoittamista tai tutkimusta, niin eihän tuolla alalla ole sitten edes tutkimuskohdetta olemassa! Koko nimike lienee muoti-ilmiö! Tämä on varmaan sitä hirvittävän kallista avaruusmatkailua missä robotit hakevat elämän merkkejä jostakin äärimmäisen kaukaa elottomilta ja elinkelvottomilta hiekka-aavikoilta.

Kaikki tuollaiset epäilevät kysymykset kohdistuvat aivan oikeisiin aiheisiin, ja vastaus niihin kaikkiin on ”kyllä vain, juuri niin”! Astrobiologia on kokonaisvaltaista, avaruuden ja ajallisten ulottuvuuksien ja kaikenlaisten olosuhteiden yli ulottuvaa elämän olemassaolon ja sen edellytysten tutkimusta. Käytännössä se kuitenkin koostuu monista ja monenlaisista yksittäisten kysymysten ja kohteiden yksityiskohtaisesta tutkimuksesta – eli, kaikenlaisista luonnontieteistä.

Astrobiologia kartoittaa elämän suhdetta sitä ympäröivään maailmankaikkeuteen. Se tutkii niitä lainalaisuuksia, olosuhteita ja vuorovaikutuksia jotka ovat johtaneet tämän tuntemamme elämän syntyyn ja kehitykseen tällä planeetalla. Se myös pyrkii tutkimaan sitä ovatko nämä samat tekijät johtaneet elämän syntyyn ja olemassaoloon jossakin muualla, joko tässä aurinkokunnassa tai muissa aurinkokunnissa, eksoplaneetoilla. Se tutkii elämän olemassaolon edellytyksiä maailmankaikkeudessa.

Astrobiologia tutkii myös elämän olemusta: Mitä elämä on kemiallisesti, miten se toimii? Millaisen kemian kautta se on saattanut saada alkunsa? Voimmeko ylipäätään sanoa mitään yleistä elämästä: miten se on määriteltävissä aineen ja energian olomuodon termein?

Astrobiologia tutkii täällä Maa-planeetalla esiintyvän elämän ulottuvuuksia sekä ajassa että olosuhteissa: kuinka kauan elämää on ollut olemassa, missä kaikissa erilaisissa olosuhteissa sitä on esiintynyt tai edelleen esiintyy tällä planeetalla? Näiden tietojen perusteella voimme varovasti extrapoloida elämän esiintymisen mahdollisuuksia muilla tunnetuilla taivaankappaleilla.

Elämä on meille ihmisille hyvin arvolatautunut asia, ja astrobiologian piirissä pohditaan myös elämään liittyviä filosofisia ja eettisiä kysymyksiä: mitä vieraan elämän löytyminen merkitsisi meidän maailmankatsomuksellemme. Entä, miten meidän pitäisi suhtautua siihen eettiseltä kannalta? Miten meidän pitäisi suhtautua toiselta taivaankappaleelta löytyvään elämään: onko meillä oikeus ottaa haltuumme sellaisia alueita tai planeettoja missä (mahdollisesti) elää vieraita elämänmuotoja, tai onko meillä oikeus hyödyntää muiden planeettojen resursseja?

Ihmiskunnan nykyisen teknologia ja vaikuttaa moniin asioihin ja olosuhteisiin koko planeetan mittakaavassa, ja tiedostavana lajina joudumme myös kantamaan vastuumme oman olemassaolomme ja kulttuurimme vaikutuksista koko planeetan olosuhteisin. Astrobiologian piiriin kuuluvat kysymykset teknologiamme eettisyydestä ja tulevaisuuden skenaarioista: mitä ovat teknisen sivilisaation säilymisen mahdollisuudet joko tällä luonnonvaroiltaan rajallisella planeetlalla, tai avaruusmatkailijana, ja aurinkokunnnan muiden kappaleiden asuttajana?

On selvää että näin monien tieteenalojen yli ulottuva tutkimuskenttä ei voi olla kenenkään yksittäisen tutkijan kokonaan hallittavissa. Astrobiologian piiriin tullaankin monelta suunnalta. Eri tieteenalat tarjoavat näihin kysymyksiin omia tietojaan ja vastauksiaan. Tämän poikkitieteellisen kokoonpanon vahvuus nousee synergiasta: erilaisista, eri tasoilta ja eri suunnista koostuvista rakennuspalikoista rakentuu selkeämpi kokonaiskuva elämän olemassaolosta tämän fysikaalisen ja kemiallisen (kosmisen, geologisen, kemiallisen, biokemiallisen) maailman keskellä