Blogikirjoitukset

Astrobiologiaa ja aikavaellusta

Suomen koululaitoksen piirissä puhutaan paljon ilmiöpohjaisesta ja poikkitieteellisestä koulutuksesta. Näitä lähestymistapoja pidetään suotavana ja havainnollisena, sillä niiden kautta luonnontieteiden oppisisältöjä voidaan tehdä ymmärrettävämmäksi ja tuoda niitä lähemmäksi oppilaiden arkitodellisuutta. Suurin [...]

Avaa kirjoitus
Aikavaellus menneisiin maailmoihin

Aika on meille kaikille tuttu asia: elämme joka hetki sen keskellä. Olemassaolomme on liikettä ajassa eteenpäin, menneisyydestä tulevaisuuteen. Aika ja historian jatkumo muodostavat koko olemassa olomme syvän perustan: nykyisyys kaikkineen [...]

Avaa kirjoitus
Elämää kiven sisässä vol. 2

Ensimmäisessä blogissani kirjoitin yleisesti syväbiosfääriä kansoittavista eliöistä eli mikrobeista. Mikrobielämä, joka Maapallollakin on jo todella monimuotoista ja sopeutunutta erilaisiin ääriolosuhteisiin, on se todennäköisin elämänmuoto, jonka voisimme havaita muualtakin Maan ulkopuolelta. [...]

Avaa kirjoitus
Elämää kiven sisässä

Kirjoittaja on Geologian tutkimuskeskuksessa työskentelevä geomikrobiologi, joka tutkii ympäristömikrobien toimintaa, monimuotoisuutta ja yhteyksiä kiviin, sekä toimii Suomen edustajana European Astrobiology Network Association:issa eli EANAssa. Maapallolla elämä rajautuu tropopaussiin yläilmakehässä ja [...]

Avaa kirjoitus
Eläviä viruksia

Minulle annettiin vieno kehotus ryhtyä kirjoittamaan ”Yksinkertainen elämä” -nimistä blogia. Nimi kuulostaa epäilyttävästi elämänparannusopuksen toiselta luvulta, koska ensimmäinen luku on varattu alleviivaamaan sitä, miten kiire on illuusio ja miten olet [...]

Avaa kirjoitus
Ajankohtaista astrobiologiaa

Kirsi Lehto ja Harry Lehto Nämä ajat ovat kovin kiinnostavia ja jännittäviäkin astrobiologisen tutkimuksen kannalta. Tällä hetkellä kaksi nykyteknologian hienointa ja kalleinta intrumenttia – eli Mars 2020 Perseverance luotain Marsissa, [...]

Avaa kirjoitus
Astrobiologian kesälukio 2022

Heinäkuun viimeisellä viikolla järjestimme Kaarinan Tuorlassa Astrobiologian kesälukion. Tällä viikon mittaisella intensiivikurssilla opiskelijat pääsivät tutustumaan astrobiologian laajaan tutkimuskenttään. Ohjelmassa oli perehtymistä maailmankaikkeuden kehitykseen, Maan syntyyn ja eliökunnan kehitykseen elämän synnystä [...]

Avaa kirjoitus
Hätäisiä tulkintoja tutkimustuloksista

... ”Lisää todisteita elämän alkuperästä: meteoriiteista löytyvät kaikki DNA:n vaatimat emäkset… tutkimus antaa kuitenkin lisäpainoa käsitykselle, jonka mukaan ensimmäisten elollisten rakennuspalikat tulivat meteoriittien mukana”. Näin otsikoi YLE 4.5.2022 raportoidessaan Nature Comminikcations [...]

Avaa kirjoitus
Elinkelpoista planeettaa rakentamassa

... Planeetan elinkelpoisuutta kuvataan yleisesti yhdellä yksinkertaisella parametrilla eli sillä, sijaitseeko se keskustähtensä elinkelpoisella vyöhykkeellä. Tällä elämänvyöhykkeellä tarkoitetaan sellaista etäisyyttä tähteen, missä planeetalle tuleva säteilyenergia riittää pitämään veden nestemäisessä muodossa. Sula [...]

Avaa kirjoitus
Yleisöluento astrobiologiasta

... Astrobiologiasta kiinnostuneille varsinaissuomalaisille on tiedossa Lieto-opiston maksuton yleisöluento 8.4.2022 18.00–19.30 Jokilaakson koulussa. Tervetuloa kuulemaan lisää astrobiologiasta![...]

Avaa kirjoitus